دانلود کرک آنلاین بازی DIStrust: Polar Survival

دانلود کرک آنلاین بازی DIStrust: Polar Survival,DISTRUST,بازی DIStrust: Polar Survival,گیم DIStrust: Polar Survival,DIStrust: Polar Survival,
DISTRUST یک ماجرای بقای ایزومتریک  در ایستگاه تحقیقاتی قطب شمال است پایگاه های ایستگاه بگرید وسایل مورد نیاز پیدا کنید تا زنده بماند با موجودات عجب غریب دفاع کنید و می تونید با دوستان خود به صورت
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما