کرک انلاین forager

Forager.V.5,Forager,دانلود Forager,دانلود بازی Forager,کرک Forager,کرک انلاین Forager,کرک انلاین بازی Forager,گیم Forager,بازی Forager,استیم Forager,کرک آنلاین,
/>   راهنما 1-استیم خود را باز کنید 2- دانلود ریجن استیم یکی باشه3-فایل اجرایی  Forager.exe.  اجرا کنید 4- PLAY = رویه + بزنید یه بازی جدید بسارید وقتی وارد باز
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما