دانلو د بازی کرک شد Pirates of First Star

دانلو د بازی کرک شد Pirates of First Star,
دزدان دریایی اول ستاره یک بازی ماجراجویی پازل است که در آن شما باید کشف و نبرد مردم محلی برای حل رمز و راز از گنجینه اول ستاره. این یک ماجراجویی سبک مدرسه قدیمی است که در آن اکتشاف و کشف حاکم بر روز ا
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما