دانلو د بازی کرک شد Pirates of First Star

دانلو د بازی کرک شد Pirates of First Star,
دزدان دریایی اول ستاره یک بازی ماجراجویی پازل است که در آن شما باید کشف و نبرد مردم محلی برای حل رمز و راز از گنجینه اول ستاره. این یک ماجراجویی سبک مدرسه قدیمی است که در آن اکتشاف و کشف حاکم بر روز است. این یک بازی آرامشبخش است که در سرعت شما بازی می شود. شما می توانید برای گنج شکار کنید، باغبانی کنید، قمار را بر روی بازی کارت منحصر به فرد "کاملا"، نبرد با مردم محلی، یا حفاری عمیق تر در تاریخ گنجینه اول ستاره - و شاید حتی آن را پیدا کنید دانلود ادامه مطلب  />   راهنما بدون نیاز کپی…
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما