دانلود بازی کرک شده (بروز شده) Bloody Spell

دانلود بازی کرک شده Bloody Spell,دانلود بازی Bloody Spell,
“The Bloody Spell” یک بازی نقشآفرینی در هنرهای رزمی است. هسته این بازی نبرد گرا است، و آن را ترکیبی از بسیاری از عناصر مبارزه و سیستم های مختلف جنگیدن میسازند.ده سال پیش، ی یین و خواهرش لی به یادگیری هنرهای رزمی تحت نظر فرقه ونفا رفتند. از آن زمان، آنها دور از دنیای پیچیده انسان بوده اند. سال ها بعد، سازمانی اسرار آمیز که خود را لژیون باطل نامیده بود به فرقه حمله کرد، و سپس جهان در هرج و مرج بود، و برادران و خواهران در جهانی آشفته از نو سرمایه گذاری کردند. خواهرانی که وابسته به یکدیگر…
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما