دانلود بازی کرک شده (بروز شده) Bloody Spell

دانلود بازی کرک شده Bloody Spell,دانلود بازی Bloody Spell,
“The Bloody Spell” یک بازی نقشآفرینی در هنرهای رزمی است. هسته این بازی نبرد گرا است، و آن را ترکیبی از بسیاری از عناصر مبارزه و سیستم های مختلف جنگیدن میسازند.ده سال پیش، ی یین و خواهرش لی
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما