دانلود بازی کرک شدCooking Simulator

دانلود بازی Cooking Simulator کرک شد,دانلود بازی Cooking Simulator,
در بازی مذکور مسئولیت آشپزخانه بر عهده بازیکنان قرار می‌گیرد و در کنار پخت غذا، باید روی نظافت و سرویس لوازم نیز نظارت داشته باشند. پخت غذا‌های مختلف چندان ساده نیست و به کمک آموزش‌های
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما