بازی ترسناک Blame-Him کرک شد

بازی ترسناک Blame Him کرک شذ,
Blame-Him وحشت بقاء اول شخص است. بازی در مورد فضای سوررئال و چالش های تاریک و یه تجربه ترسناک  دلسرد کننده  هست اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب   
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما