بازی Blood will be Spilled کرک شد

بازی Blood will be Spilled کرک شد,
شما به دنبال جک - شکارچی فضل پشه، در راه انتقام او. با این حال، به زودی، او خود را در حالت خشمگین قرار می دهد که بسیار شبیه به آن است. جک به شدت بی رحمانه و بی نظیر است، از چند متحد غیرمعمول به حقیقت
خبر تازه از گیم , بازی های کرک شده و کرک آنلاین
سرور دیسکورد ما